2017.10.23

PHI

Icon

@

DET

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

ATL

Icon

@

MIA

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

MEM

Icon

@

HOU

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

CHA

Icon

@

MIL

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

GSW

Association

@

DAL

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

TOR

Icon

@

SAN

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

WAS

Icon

@

DEN

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

SAC

Icon

@

PHX

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

 
 

2017.10.24

CHI

Association

@

CLE

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

BKN

Association

@

ORL

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

NYK

Icon

@

BOS

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

IND

Icon

@

MIN

Association

🏀🏀🏀⚪️⚪️

NOP

Association

@

POR

Icon

🏀🏀⚪️⚪️⚪️

UTA

Icon

@

LAC

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

 
 
 
 

2017.10.25

DEN

Icon

@

CHA

Association

🏀🏀🏀⚪️⚪️

MIN

Icon

@

DET

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

HOU

Association

@

PHI

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

CLE

Association

@

BKN

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

SAN

Icon

@

MIA

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

IND

Icon

@

OKC

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

MEM

Icon

@

DAL

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

UTA

Icon

@

PHX

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

TOR

Icon

@

GSW

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

WAS

Icon

@

MPLS

Classic

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️


2017.10.26

ATL

Icon

@

CHI

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

DAL

Icon

@

MEM

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

BOS

Icon

@

MIL

Classic

🏀🏀🏀🏀⚪️

LAC

Association

@

POR

Icon

🏀🏀⚪️⚪️⚪️

NOP

Association

@

SAC

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️


2017.10.27

HOU

Association

@

CHA

Icon

🏀🏀⚪️⚪️⚪️

SAN

Association

@

ORL

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

DEN

Icon

@

ATL

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

BKN

Icon

@

NYK

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

OKC

Association

@

MIN

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

WAS

Icon

@

GSW

Classic

🏀🏀🏀🏀⚪️

TOR

Association

@

LAL

Icon

🏀🏀⚪️⚪️⚪️

 
 
 

2017.10.28

CLE

Icon

@

NOP

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

BOS

Icon

@

MIA

Icon

🏀🏀🏀🏀🏀

OKC

Icon

@

CHI

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

HOU

Association

@

MEM

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

PHI

Association

@

DAL

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

LAL

Association

@

UTA

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

PHX

Icon

@

POR

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

DET

Association

@

LAC

Icon

🏀🏀⚪️⚪️⚪️

 
 

2017.10.29

MIL

Icon

@

ATL

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

SAN

Icon

@

IND

Association

🏀🏀🏀⚪️⚪️

DEN

Association

@

BKN

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

ORL

Icon

@

CHA

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

WAS

Association

@

SAC

Icon

🏀⚪️⚪️⚪️⚪️

NYK

Icon

@

CLE

Association

🏀🏀🏀🏀⚪️

DET

Association

@

GSW

Icon

🏀🏀⚪️⚪️⚪️